Polityka Jakości

Naszym podstawowym zadaniem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb, oczekiwań i upodobań naszych Klientów, poprzez produkcję mrożonych owoców i warzyw o ustabilizowanych i sprawdzonych walorach smakowych oraz jakości i trwałości odpowiadającej światowym standardom.
Gwarantujemy stały nadzór nad jakością począwszy od przyjęcia surowców, poprzez proces technologiczny do warunków dystrybucji i sprzedaży. Stały monitoring jakości na wszystkich etapach procesu wytwarzania mrożonych owoców i warzyw pozwala na wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych związanych z produkowaną żywnością.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:
• Ciągłe doskonalenie i aktualizację systemu jakości.
• Planowanie i realizację bezpiecznych produktów zgodnie z przyjętymi założeniami technologicznymi i obowiązującym prawem.
• Dbałość o każdego Klienta.
• Szkolenie i doskonalenie umiejętności zawodowych wszystkich pracowników poprzez właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jakość naszych produktów u każdego pracownika.

Produkcja wyrobów mrożonych odbywa się przy użyciu nowoczesnych linii wyposażonych w tunele fluidyzacyjne, sortowniki optyczne, laserowe, detektory metalu, kalibrowniki, odszypułczarki i ocieraczki.

Każda dostawa świeżego surowca oraz partia wyrobu gotowego jest badana w naszym laboratorium, gdzie mierzymy ekstrakt refraktometryczny, kwasowość czynną oraz przeprowadzamy ocenę jakościową. W akredytowanych laboratoriach zewnętrznych wykonujemy badania zgodnie z przepisami prawa żywnościowego w zakresie pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich oraz mikrobiologii.